29/2021 – Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Impex-invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

polski