20/2019 – Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew S.A.

polski