26/2020 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku