6/2013 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

polski