10/2022 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną – aktualizacja informacji

polski