1/2023 – Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej