57/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

polski