2/2016 – Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

polski