46/2016 – Zawarcie pakietu umów dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (22:50)

polski