18/2022 – Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

polski