13/2020 – Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew – aktualizacja informacji

polski