39/2020 – Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych – aktualizacja

polski