16/2018 – Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

polski