41/2015 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok