105/2011 – Realizacja programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A.