18/2019 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

polski