22/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

polski