7/2020 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu za I kwartał 2020 roku

polski