77/2014 – Sprostowanie przez sąd rejestrowy oczywistej pomyłki pisarskiej

polski