136/2015 – Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

polski