2/2019 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

polski