7/2014 – Zawarcie z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta dla akcji Boryszew S.A.

polski