33/2020 – Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

polski