101/2015 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku