11/2023 – Decyzja Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy