38/2020 – Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

polski