15/2023 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 22 maja 2023 roku