10/2019 K – Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

polski