84/2013 K – Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości – korekta raportu

polski