40/2018 – Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej

polski