47/2021 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną

polski