46/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

polski