22/2012 – Zawarcie znaczących kontraktów z Grupą Volkswagen