16/2019 – Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.

polski