51/2021 – Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie z SPV Impexmetal Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Impex – invest Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

polski