40/2019 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

polski