6/2014 – Zawarcie umowy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Boryszew S.A.

polski