17/2019 – Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

polski