50/2016 – Zawarcie ostatecznej umowę przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (18:38)

polski