47/2018 – Zawiadomienie o zmianie udziałów

polski