13/2021 – Informacja o śmierci Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Lisieckiego