22/2016 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

polski