50/2013 – Informacja o stanie posiadania akcji własnych

polski