40/2014 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

polski