31/2018 – Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

polski