38/2016 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

polski