2/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 25 stycznia 2021 roku

polski