61/2017 – Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

polski