45/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

polski