44/2012 – Nabycie obligacji przez jednostkę zależną